Đại diện VDF thăm trường Việt Ngữ tại Neak Loeung

Vào đầu tháng 11/2014, ông Nguyễn Công Bằng đã đại diện cho Hiệp Hội đến thăm trường Việt Ngữ do thầy Lê Văn Hiển dạy Việt ngữ tại Neak Loeung.

Đây là ngôi trường tư đã dạy chữ Việt cho hàng ngàn học sinh từ hơn 30 năm qua. Kể từ tháng 08/2013, với sự bảo trợ học phí của ViDan Foundation, toàn bộ học sinh được đi học miễn phí.

Copyright (c) The ViDan Foundation, Inc 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com