Quà Giáng Sinh 2014 cho Thiếu nhi tại Hố Lương

Gần 200 trẻ em tại một làng nghèo có nhiều gia đình Việt Nam cư ngụ đã được phát quà Giáng Sinh tại trường Việt Ngữ.

Quà tặng từ Mạnh thường quân của Hiệp Hội Thiện Nguyện Vì Dân.

Copyright (c) The ViDan Foundation, Inc 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com