Danh sách Mạnh Thường Quân (Năm 2014)

(Từ tháng 01/04/2014 - 24/11/2014)

Thay mặt cho những đồng bào đã nhận được sự trợ giúp nhân đạo từ Câu lạc bộ Hoa-Mai (ở Việt Nam) và ViDan Foundation ở Cambodia, chúng tôi chân thành cảm ơn sự khích lệ và yểm trợ nhiệt tình của quý Mạnh Thường Quân sau đây:

From Jan - March 2014 (Non-Tax-Deductible Donations |  Received prior to IRS approval date)

FullName, Donation_amount, CheckNo; HOA-MAI CLUB: $1,000, CASH; HOA-MAI CLUB: $1,000, CASH; HOA-MAI CLUB: $500, CASH; NGUYỄN QUANG TRUNG: $600, CASH; DANNY LÊ: $600, CASH; LÂM HẢO DŨNG: $100, CASH; NGUYỄN TiẾN TRIỂN: $1, 000, CASH; NGUYỄN V. HUYỀN: $20, CASH; TƯỞNG NĂNG TÍÊN: $100, CASH; TRẦN T. ĐÔNG: $100, CASH; DƯƠNG VĂN HOANH: $200, CASH; NGÔ THỊ HiỀN: $200, Check; TƯỞNG NĂNG TÍÊN: $200, Check; TƯỞNG NĂNG TÍÊN: $200, 1507; QASIM CHAMPA TU: $100, #189; NGUYỄN Q. ĐAN: $100, #1220; HUYNH CÔNG TỬ: $200, CASH; NGUYỄN VĂN LỘC: $450, M.O.; LÊ VĂN TRINH: $200, CASH; HỘI ÁI HỮU QUẢNG NAM & ĐÀ NẲNG: $220, #1001; TUẤN + TÂM + TRẦN VĂN NGHĨA: $250, #1002; DƯƠNG THANH: $50, #1019; NGUYỄN BẢO NGỌC: $50, #104; TRẦN VĂN NGHIÊM & KỲ LAN: $250, #10558; Giáo sư NGUYỄN ANH ĐÀO (California): $200, #1169; QuỸ CỨU TẾ LIÊN TÔN HOUSTON (TX): $1, 000, #11270; Cư sỹ TRẦN BẮC HÙNG & KiỀU NGA: $500, #1276; NGA VƯƠNG: $100, #1277; Bác sỹ LÊ MINH ĐỨC & PHƯƠNG HIỀN: $1, 000, #1298; HOÀNG QUANG TRUNG: $30, #130; HỒ BẢO PHI,  BẢO THỊNH,  BẢO QUÂN: $100, #1359; VU V. NGO & PHI- HẰNG TRAN: $200, #1369; NGUYỄN THẾ TRỌNG: $30, #1460; MỸ & NGUYỆT HOÀNG: $20, #1507; LÊ VĂN QUẾ: $20, #1536; TÂM TỊNH BÙI V. KIM: $200, #1545; ĐỖ ĐẠI: $60, #1576; PT. TUYẾT NIỆM  (Chùa Pháp Nguyên): $100, #166; NGUYỄN VĂN NAM: $100, #1675; NGUYỄN TRẦN THÊM: $100, #1737; DANNY LÊ: $200, #978; NGHIA NGUYEN & THUY HONG TRAN: $300, #1871; DƯƠNG AN TRANG: $50, #196; NGHINH HO & HONG VO: $200, #197; LÊ KIM CHI: $25, #2026; PAULINE NGUYEN: $50, #220; VÕ ĐỜI (SOUT GLICKMAN): $300, #234; NGUYỄN HẢI QUÁT: $50, #2818; Cư Sỹ  BÙI LANG: $200, #2836; NGUYỄN LY HƯƠNG: $100, #286; NGUYỄN N. THƯỜNG: $20, #3012; HỒ SẮC: $100, #3148; JIMMY C. PHAM: $50, #3582; TIẾN SĨ MAI THANH TRUYẾT: $100, #379; TRỊNH TIẾN TINH: $100, #3916; VƯƠNG BA & VIVIAN NGUYEN: $200, #397; PHO MAI: $300, #4422; LÊ THÀNH CHÍNH: $100, #4432; NGUYỄN HUY HOAN: $100, #4735; Nha Sỹ CHU VĂN CƯƠNG: $500, #5165; HUYNH C NHI: $50, #5205; NGUYỄN M HƯƠNG: $100, #5617; HENRY HUNG NGUYEN & TINA LE BUI: $300, #570; NGUYỄN HOÀI HƯƠNG: $50, #609; PHẠM A. TÂM: $300, #668; NGUYỄN THỊ HOA: $50, #710; PHẠM VĂN THANH: $100, #7124; NGUYỄN CÔNG MINH: $500, #790; LÊ BÁ HOÀNG: $200, #9572; NGUYỄN QUANG TRUNG: $300, #725; LISA T. HOÀNG: $300, #2481; Hòa Thượng THÍCH HUYỀN ViỆT: $1, 500, CASH; Linh Mục PHẠM HỮU TÂM: $300, CASH; BÙI LÊ THỦY & THOẠI: $300, CASH; BỬU ẨM: $200, CASH; CHASE & KELLIE M RIURAT: $50, CASH; CHÂU ĐẶNG: $50, CASH; CHỊ LIÊM (GĐPT Chánh Đạo): $120, CASH; CỤ ÔNG MỸ THO: $20, CASH; Cư Sỹ  TRẦN HIẾN: $100, CASH; DIỆP LÊ: $50, CASH; DƯƠNG VĂN HOANH: $100, CASH; Giáo sư NÔNG THÀNH LỢI   (Florida): $200, CASH; HẠNH NGUYỄN + KIM DUNG + KIM DUYÊN: $100, CASH; HOÀNG HUY SAO: $100, CASH; HOÀNG THU: $100, CASH; HỒNG TỶ & THU: $100, CASH; J.N. NAILS SUPPLY: $300, CASH; JAKE & TUSTIN PHAM: $200, CASH; JAMES NGUYEN: $100, CASH; JAMIE NGUYEN: $100, CASH; JASON NGUYỄN: $100, CASH; KATHY YEE: $60, CASH; KHỔNG NGỌC TOẢN: $100, CASH; LÊ VĂN SƯƠNG: $40, CASH; MỘT THÂN HỮU PGHH: $100, CASH; MTQ ẨN DANH: $50, CASH; NGÔ HOA LỢI: $100, CASH; NGÔ HOA SANG & KIM CÚC: $500, CASH; NGỌC HÂN & PHƯƠNG VŨ: $50, CASH; NGUYỄN BẢO NGỌC: $300, CASH; NGUYỄN DŨNG & DIỆP: $100, CASH; NGUYỄN HUYNH: $50, CASH; NGUYỄN QUANG TRUNG: $300, CASH; NGUYỄN QUỐC DŨNG: $500, CASH; NGUYỄN THANH TÒNG: $100, CASH; NGUYỄN THỊ NĂM: $50, CASH; NGUYỄN TIẾN TRIỂN: $300, CASH; NGUYỄN TUYÊN: $100, CASH; NGUYỄN VĂN THÀNH & HOÀNG THU: $400, CASH; Nha Sỹ NÔNG THÀNH NHUNG   (Florida): $200, CASH; Nhà Thơ VĨNH TUẤN & Ca sỹ XUÂN DIỆP: $100, CASH; Nhà Thơ YÊN SƠN: $50, CASH; NHÓM TỬ VI LÝ SỐ: $100, CASH; PHAN T. PHONG: $300, CASH; PHẬT TỬ CHÙA PHÁP NGUYÊN: $220, CASH; PHI THI BINH: $50, CASH; TÂM TỊNH BÙI V. KIM: $100, CASH; THẠCH THẾ: $100, CASH; THÁI KHƯƠNG NGHĨA: $100, CASH; THÂN HỮU tại TRUNG TÂM VIỆT MỸ: $300, CASH; THIÊN LAN: $100, CASH; THU THỦY & QUANG MÃ: $40, CASH; TINA & HAO: $100, CASH; TRẦN BÁ NHÂN (Florida): $1, 000, CASH; TRẦN ĐẮC KHUÊ: $240, CASH; TRẦN KIM SANG: $50, CASH; TRẦN THÁI BÌNH: $100, CASH; TRẦN TÒNG DANH: $50, CASH; TRẦN VĂN PHONG: $100, CASH; TRỊNH KIM DUYÊN: $100, CASH; TRƯƠNG PHÚC: $200, CASH; TRƯƠNG VĨNH TÂN: $100, CASH; MQT ẨN-DANH: $30, CASH; Bs. HOÀNG KIM THÀNH: $200, #2686; LÂM HẢO DŨNG: $200, #555; DAN DAMGIA: $50, #1191; THÂN VĨNH XỨNG: $100, #5173; LÊ Q. LIÊNG: $20, #511; TOM NGUY (THỌ): $200, #298039791; NGÔ T PHƯỚC: $20, #238; MÙI QUÝ DÂN: $50, #3357; NGUYEN NHAT: $50, #3073; TƯỞNG NĂNG TiẾN: $371, #1517 ;

 

From March - June 2014 (Tax Deductible Donations)

[Full Name, Donation Amount, Check No]  HAI VAN CHU: $100, PayPal; QUOC VIET LUONG: $200, PayPal; CHAU HUA: $100, CASH; TU CONG HUYNH: $200, CASH; LOC VAN NGUYEN: $200, PayPal; HIEN THANH VO: $100, CASH; NGOC NGOC BUI: $50, #3336; DANNY LE: $200, #0894; VU THANH PHAM: $100, #3886; TRẦN GIA ĐỊNH: $200, #1239; LƯƠNG CHI: $50, #1002; TRẦN T ĐÀO: $100, #1752; ĐINH VINH: $97, PayPal; THIEN TRONG TRAN: $20, #118; TRẦN DANH: $29, PayPal; HỒ VĂN GIÀU: $50, #186; LÂM HẢO DŨNG: $181, #557; NGUYỄN THỦY: $50, #2480; NGUYỄN NGỌC ĐỨC: $100, #1329; BỬU NHẬT LÂM: $40, #722; HOÀNG THỊ THANH: $200, #2176; NGUYỄN VĂN VUI: $100, #1082; LÊ VIẾT: $75, #2794; LÊ HỒNG CHÂU: $75, #2794; PHẠM THANH CHUNG: $50, #1645; VŨ THU GIANG: $200, #1499; NGUYỄN TIẾN LÃNG: $640, CASH; NGUYỄN VĂN TRUNG: $200, #431; TRUONG QUANG TU: $48, CASH; NGUYỄN T. THỦY: $50, #1801; LÊ THUẬN: $100, #1004; ĐẶNG NHÂN KHANG: $50, #5058; NÔNG THÀNH LỢI: $200, #555; NGUYỄN HỮU HẠNH: $20, #5554; PHẠM ĐỨC: $100, PayPal; LÊ MINH ĐẠT: $50, PayPal; PHẠM M. KHÔI: $100, #1196; PHẠM VĂN ĐỘ: $20, #146; ROBERT NGUYEN: $50, #4964; DAVID MINH CHUNG: $200, #730; TRỊNH THI HUỲNH: $50, #634; NGUYEN T. CUC: $50, #8029; NGUYỄN ĐAN: $50, PayPal; NGUYỄN MẠNH: $40, CASH; TRỊNH THANH (SÓC TRĂNG): $40, CASH; NGUYỄN THỊ HOA: $100, CASH; ONG NGỌC CHÂU: $50, CASH; HUỲNH MINH: $20, CASH; PHAN VĂN DUYỆT: $100, #524; VŨ MAI SƠN & VU L. DON: $100, #523; NGUYỄN NGỌC THỌ: $100, #127; NHƯ HẠNH: $100, #127; PHẠM HỒNG PHÚC: $50, #5134; NGUYỄN V. TIỀM & ĐỊNH T KỲ: $100, CASH; VÕ VĂN TRUYỀN: $50, CASH; NGUYỄN ĐÌNH LÂM: $100, #1297; THÁI NGUYÊN ANN: $20, CASH; NGUYỄN HUỆ: $30, CASH; NGUYỄN ĐÌNH TUẤN: $100, #0217; NGUYỄN VĂN TRIỂN: $200, CASH; TRẦN VĂN PHONG: $200, CASH; NGUYỄN THANH TÒNG: $100, CASH; NGUYỄN VĂN BẢN: $100, #4725; NGUYỄN THẾ TRỌNG: $60, #1470; LS. NGUYỄN VĂN THẮNG: $100, #8895; LÊ ANH: $40, CASH; PHẠM PHÚ: $50, CASH; VÕ KHÁNH KIỆM: $40, CASH; NGUYỄN THUẬN: $50, CASH; VÕ TÂN: $100, CASH; MỘT NGƯỜI LÍNH KQ: $50, CASH; TRẦN FAMILY: $100, #2624; ĐOÀN VĂN LỘC: $20, CASH; ÔNG MƯỜI: $10, CASH; DƯƠNG PHƯỚC LUYẾN: $40, CASH; NHÀ THƠ THÚY HÀ: $20, CASH; LÊ MINH GIANG: $25, CASH; NGUYỄN VĂN TẮC: $100, #2073; NGUYỄN KHẮC CẢNH: $200, CASH; BÀ NGHĨA: $20, CASH; TRẦN VĂN LẤY: $50, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $20, CASH; ĐINH TRỤ: $50, CASH; NGUYỄN VĂN NAM: $100, #1561; NGUYỄN XUÂN LONG & BẠN HỮU: $150, CASH; TRỊNH TRANG (MASON PARK MED. CLINIC): $100, #7003; TRỊNH NHƯ KỲ & THANH TÂM: $200, #2283; HỘI PHỤ NỮ HOUSTON: $50, CASH; KHU BỘ VNQDĐ HOUSTON: $50, CASH; PHẠM HỒNG HẠNH: $100, #1618; LƯU THÁI DZO: $50, CASH; PENNY BASE FOUNDATION: $500, #1033; BÙI LANG: $50, #3962; HAI VỊ ẨN DANH: $40, CASH; PHAN NGHINH: $100, CASH; TRỊNH DU & TRƯƠNG Q. PHI: $100, #9076; HOÀNG BÁ ĐA LỘC: $100, #1423; NGUYỄN DUY HOAN: $50, #1107; NGUYỄN AN LẠC: $50, #349; TRẦN NGỌC NHÂN: $60, #3285; TRẦN MINH TRIẾT: $100, #1001; NGUYỄN KIM KIỀU: $50, #1123; TRẦN TẤN CHÂU: $100, CASH; NGUYỄN VIỆT: $50, CASH; NGUYỄN KHOA LỘC: $50, CASH; NGÔ CHƯỚC: $60, CASH; NGUYỄN CHÍNH KẾT: $25, #166; BANG THƠM: $40, CASH; NGUYỄN THỊ BẠCH LIÊN: $50, CASH; ÔNG ẨN DANH: $50, CASH; TRẦN NGỌC NAVY: $45, CASH; NGUYỄN KIM ĐÀO: $50, CASH; NGUYỄN THẾ HÙNG: $150, #159; BỬU ẨM: $50, CASH; NGUYỄN BÁ HOÀNG: $100, CASH; NGUYỄN QUỐC DŨNG & BẢO THƯ: $100, CASH; PHẠM NỮ HOÀNG THU & THÀNH: $200, CASH; DƯƠNG VĂN HOANH: $100, CASH; THIÊN LAN: $100, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $100, CASH; VŨ MỸ: $20, CASH; HUYNH CHAU & HUYNH HOA: $150, CASH; LÊ QUỐC NINH: $80, CASH; ĐỖ ĐẠI: $200, #1580; TỪ CHẤN BẮC: $100, CASH; ĐOÀN THANH NIÊN HỒN VIỆT: $200, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $100, CASH; VÕ HÙNG & NGUYỄN THỊ HẢO: $100, CASH; BÁC KHÔI: $10, CASH; LƯU TUYẾT: $50, CASH; HUỲNH DANNY: $50, CASH; NGÔ VĂN SAN: $30, CASH; BÙI QUỐC: $60, CASH; NGUYỄN KIM NHƯ: $20, CASH; PHAN THỊNH: $60, CASH; ÔNG ẨN DANH: $20, CASH; ĐẶNG XUÂN NGÔ: $100, CASH; QUÁCH TIÊN: $50, CASH; PHẠM QUANG: $40, CASH; HOÀNG VŨ (CPA): $100, CASH; ĐÔNG Y SỸ NHẤT NGUYÊN & EM TRAI: $200, #3084; ÔNG TÍN & TUYỀN: $100, CASH; CHU VĂN CƯƠNG,  DDS: $200, #2038; VÂN ĐÌNH & MAI HOA: $100, #2039; NGƯỜI LÍNH KHÔNG QUÂN: $100, CASH; PHẠM CÔNG LẠC: $100, #383; TRẦN VĂN BƯỜNG: $20, CASH; TRẦN THANH HÙNG: $20, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $100, CASH; VĂN BÚT NAM HOA KỲ: $100, #1124; PHAN NGỌC NỮ: $100, CASH; HAI VỊ ẨN DANH: $20, CASH; LÝ THUẬN AN (DIRECT FURNITURE): $200, CASH; PHẠM THANH: $10, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $10, CASH; LÊ THỊ HOÀI NIỆM: $50, CASH; ANONYMOUS DONOR (77072): $300, CASH; LÂM NGỌC TY: $50, #112; TRẦN CHẾ: $50, CASH; NGUYỄN THỌ: $20, #231; DIỆU NGUYỆT: $100, CASH; TÔN THẤT CHI: $100, CASH; TAM KHANH CORP.: $200, #3706; MỘT VỊ ẨN DANH: $20, CASH; BAN TRỊ SỰ PGHH HOUSTON: $100, CASH; VÕ THÌN: $20, CASH; TRẦN LỢI: $10, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $100, CASH; NGUYỄN VĂN NGHIÊM: $50, CASH; CÂU LẠC BỘ LÍNH: $200, CASH; LÊ VĂN SANH: $50, CASH; CAO SƠN: $30, CASH; ĐẶNG DIỆU: $50, CASH; PHẠM TẤN THẤT: $20, CASH; NGUYỄN XUÂN ĐÁNG: $50, CASH; NGUYỄN THỰC: $100, CASH; NGUYỄN HÀ NAM: $20, CASH; PHẠM THỊ TIỂU LAN: $20, CASH; NGUYỄN HỮU THI: $50, CASH; NGUYỄN TÌNH: $50, CASH; TRƯƠNG THỊ HIẾN: $50, CASH; NGÔ TINH: $50, CASH; CAO ĐIỀN: $20, CASH; NGUYỄN VĂN HOÀI: $50, #2254; NGUYỄN VĂN CƯỜNG: $20, CASH; NGUYỄN CHÂU: $20, CASH; ANH MƯỜI: $14, CASH; TRẦN MƯỜI: $20, CASH; TÂM & SĨ: $50, CASH; NGUYỄN THỊ KỸ & QUANG VINH: $200, CASH; BÙI BÌNH: $50, CASH; ANONYMOUS DONOR (77072): $50, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $10, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $50, CASH; THANH PHAM & TAM VO: $9, CASH; HOÀNG PHẤN: $100, CASH; NGUYỄN NGỌC THANH: $40, CASH; JOHNATHAN WAYNE: $30, CASH; TRƯƠNG HỒNG PHÚC: $100, CASH; VŨ KIM BÀI: $20, CASH; VŨ TÂM HÙNG: $60, #4344; ĐẶNG QUANG BỬU: $200, #1869; NGƯỜI ẨN DANH: $20, CASH; LÊ PHONG: $40, CASH; NGỌC VÂN: $40, CASH; MỘT VỊ ẨN DANH: $100, CASH; TUẤN (AB FURNITURE): $100, CASH; HOÀNG THIỆU HÙNG: $200, #1672; LÊ NAM: $100, CASH; HÒA VŨ: $100, #1337; L. N.: $28, CASH; PHẠM THANH NGUYỆT: $100, #304; NHÀ VĂN HOÀNG LAN (CA): $50, CASH; HOÀNG VIỆT: $60, CASH; NGUYỄN T. PHƯƠNG THẢO: $20, CASH; DƯ HOÀNG YẾN: $50, CASH; NGUYỄN CHÂU HUỲNH: $50, CASH; ĐINH NĂNG ĐỊNH: $20, CASH; VŨ MAI SƠN & VU L. DON: $100, #524; LƯƠNG Y LÊ THỊ THU CÚC: $200, #2324; DAN T. NGUYEN: $50, PayPal; TRẦN GIÁO: $10, PayPal; STEVEN PHAM: $181, PayPal; MỘT VỊ ẨN DANH: $5, CASH; NGUYỄN NGỌC THÀNH: $100, CASH; TRẦN QUANG DANH: $50, CASH; HỘI KHUYẾN HỌC FRESNO-CLOVIS: $200, #4241; THẢO LÊ (G&T MOBILE,  CENTRAL VALUE TRAVEL): $300, #232; TRẦN TÂM (CHỢ LISA STARFISH CO.): $200, #232; LARRY & KIM: $100, #232; XEOM: $200, PayPal; HAI LE: $30, PayPal; TRẦN ĐỆ: $81, PayPal; MỘT VỊ CỐ VẤN ẨN DANH: $100, #232; PHƯỢNG (CHỢ LINDA SEAFOOD): $100, #232; NGUYỄN KIM KHOA: $50, #1340; ANH KEVIN: $50, #1340; ANH CHỊ AN-HỒNG (TIỆM PHỞ 777): $50, #232; VUI CLUB FRESNO: $100, #232; BAN TỔ CHỨC GIỌNG CA VÀNG CENTRAL VALLEY 2014: $100, #232; KATY KIỀU: $100, #232; ANH CHỊ HIỀN ĐỨC: $50, #232; CHỊ NHIÊN: $30, #232; HUỲNH PHỤNG: $20, #232; ANH ĐỢI -  CHỊ HẠNH: $60, #232; ANH NĂM JOHN: $20, #232; NGUYỄN DUY TÂN: $30, #232; LÊ LIÊN: $30, #232; CHUNG TRÍ: $20, #232; MTQ VÔ DANH: $10, #232; CHUNG TY: $20, #232; LÝ HIỆP: $20, #232; HUỲNH CHẤN: $20, #232; ANH CƯỜNG: $20, #232; TỪ MẠNH: $40, #232; GARY: $20, #1340; LÊ TỊNH: $40, #232; TIỆM LONG’S TAILOR: $50, #232; TRANG NGUYEN: $20, #232; Y2K AUTO BODY: $100, #232; MTQ VÔ DANH: $20, #232; NGUYỄN LÁCH: $40, #232; LÊ ĐỊNH: $100, #232; MAI VĂN THẮNG: $20, #232; LÊ NGỌC HIỆP: $50, #232; CHÁU TUYẾT: $50, #232; ANH CHỊ ĐỊNH & MAI: $100, #232; NGUYỄN VĂN NHỰT: $40, #648; VŨ XUÂN NAM: $174, PayPal; CỤ ẨN DANH: $40, CASH; PHẬT TỬ TỊNH TÂM: $45, CASH; BÙI DIỆU TRANG: $50, CASH; ĐOÀN NGỌC HÀ: $50, CASH; LÊ QUÝ: $50, #1340; M.A.B.: $150, PayPal; P.T.L.: $150, PayPal; NGUYỄN ĐỨC (CHÙA LIÊN HOA): $50, CASH; ANONYMOUS DONOR (LIEN HOA): $30, CASH; HẠNH TÂM (CHÙA LIÊN HOA): $40, CASH; ELIZABETH THAI: $140, #10159; TRẦN VĂN ĐỨC: $100, #4792; LÊ X PHONG: $100, #1071; VŨ K. TRỌNG: $50, #1776; ĐINH THỊ NAM: $50, #143; NGUYỄN THU HUYỀN: $100, #2011; LÊ T MỸ: $60, #324; PHAN'S FAMILY: $100, #7088; NGUYỄN T ĐỨC: $100, #3020; STEPHEN KHA NGUYEN: $50, #1005; NGUYỄN THỊ TOÀN: $30, #1733; BÙI NHẬT TÚ: $70, #1076; NGUYỄN KEN: $100, #1019; JAMES TRAN: $200, #3156; ĐẶNG V NINH: $30, #1153; NGÔ VĂN HOA: $100, #11576; TRẦN T ĐÀO: $50, #1754; HOÀNG ĐÌNHTHÔNG: $100, #1949; MTQ AT SAIGONNETWORK TV 51.3: $50, CASH; JENNY HUYNH: $100, #1172; LỢI DALLAS  (C/O: $TÔ T. LONG): $100, CASH; NGÔ QUANG TUYẾN: $100, CASH; NGUYỄN MẬU LỘC: $50, CASH; TRƯƠNG ĐÌNH GÒN: $20, CASH; NINA NGUYEN: $50, CASH; NGUYỄN VINH: $20, #1054; LÊ ĐÌNH NGỌC: $50, #5120; LÊ T NGÂN: $100, #687; NGUYỄN MAI-LAN: $100, #408; TRẦN THƯỢNG KHẢI: $50, #2111; VI SALON: $100, #4669; NGUYỄN ANH VĂN: $20, #138; PHAN BÌNH: $50, PayPal; NGUYỄN V. THANH: $100, #1814; LÊ T. HOÀNG NGA: $50, #297; NANCY Q FLOWER: $100, #2087; NANCY Q FLOWER: $100, #2088; PHẠM V. LÝ: $100, #1212; TRỊNH TIẾN TINH: $100, #3946; NGUYỄN GIA ĐẠO: $100, #3946; NGUYỄN VIẾT BAN: $100, #3946; ĐỖ NHƯ TOÀN: $40, #1957; NGUYỄN H JOSEPH: $50, #1478; LÊ T. TOÀN: $50, #1019; HUỲNH NGỌC BÍCH & TRẦN THU: $100, #1172; NGUYỄN QUANG TRUNG: $300, #758; RIVER OAKS NAIL & SPA: $100, #7457; NGUYỄN DUNG: $50, #1158; LÊ VIỆT HÙNG: $100, #3039; NGUYỄN THANH: $50, #4310; HUỲNH HÙNG: $100, #102; NGUYỄN T HƯƠNG HUYỀN: $50, #6208; TRẦN VĂN THUẦN,  M.D.: $100, #2138; ANNE NGÔ: $200, #5355; NGUYỄN VĂN NGÂN: $50, #192; NGUYỄN HUỲNH MAI: $100, #3737; NGUYỄN HUỲNH MAI: $100, #3738; NGUYỄN HUỲNH MAI: $100, #3739; ĐẶNG VĂN TUYÊN: $50, #676; VINH CƯƠNG: $20, #1879; TĂNG HẠNH & Q NAILS & SPA: $300, #2106; PHAN THUẬN MỸ: $50, #1319; NGUYỄN HƯNG LUKE: $100, PayPal; VICTOR NGUYEN: $40, #142; NGUYỄN MINH: $10, #1338; PHẠM LÝ: $100, #1832; LÊ M NGỌC: $70, #1003; PETER PHAM: $100, #2847; VƯƠNG VĂN TRỔ & KG FRIENDS: $100, CASH; NGUYỄN VIẾT BAN: $200, CASH; LOAN NGUYEN: $50, PayPal; HUNG M VU: $200, #1031; BAO PHUONG & LAN ANH: $60, #179; TINA THU TRAN PHAM: $100, #146; VU THANH PHAM: $100, #1123; TUYETMAI NGUYEN: $200, #110; TIEN NANG TUONG: $200, #1140; TRUMP MACHINE WORKS: $500, #7791; TRIEN TIEN NGUYEN: $2, 000, #115

 

From June - September 2014 (Tax Deductible Donations)

[Full Name, Donation Amount, Check No]  TIEN NANG TUONG: $500, #1547; NGUYEN KIM YEN: $60, #2553; KHANH DUY NGUYEN: $29, PayPal; DONG NGUYEN: $14, PayPal; DUC DAO: $48, PayPal; HIEU TRAN: $50, Paypal; CALVIN PHAM: $145, PayPal; MRS. ANH DUONG HORSLEY: $25, #4993; BUU HUYNH & DIEP PHAN: $50, #360; SON B. DAO: $200, #2748; TUYETMAI NGUYEN: $100, #114; DR. GIANG THU VU: $200, #1624; THO NGUYEN: $30, #241; HOANG BA LE: $100, #9802; TUYETMAI NGUYEN: $600, #345; AN VO: $20, CASH; LOI HUU NGUYEN: $40, CASH; THU PHAM: $40, CASH; TRUC BACH NGUYEN: $100, #1297; TRUONG QUANG TU: $30, CASH; TRANG THANH NGUYEN: $100, #2287; DUC HUU NGUYEN: $100, #3304; HUNG VAN NGUYEN: $50, #8070; LONG C VUONG: $60, #1153; VU M. HUNG: $200, #1078; PHYLLIP HO: $150, #389; TU NHAT BUI: $30, #1097; DO VAN PHAM: $20, #149; QUY THI NGUYEN: $100, #1704; HOANG-NGA THI LE: $20, #101; QUANG VAN NGUYEN: $50, #574; CHIEU LUU: $97, PayPal; TO LUU: $20, #303; ANH N NGUYEN: $100, #1032; ROBERT NGUYEN: $50, #5340; DUNG PHAM: $25, #2118; TIEN NANG TUONG: $2, 915, #1549; TRUONG QUANG TU: $30, CASH; HANH T H NGUYEN: $100, #2660; LINH DIEM TRUONG: $100, #1037; TÂM PAUL & MAI VÂN: $50, #123; HOAN HUY NGUYEN: $20, #1123; VU THANH PHAM: $100, #3777; ANH NGUYEN: $50, MO-06478; THANH VAN PHAM: $100, #7177; HUYNH CHAU & HUYNH HOA: $100, #195; NGAN T. LE: $50, #689; HANH TANG: $100, #219; JONATHAN V. WAYNE & RELATIVES: $450, #1135; HOA THI NGUYEN: $150, 720; KATHLEEN NGOC NGUYEN: $200, 1698; THANH THI NGUYEN: $100, 346; VEN DUC NGUYEN: $20, 1475; MS.THAI KHUE THANH: $100, #1044; HON HUYNH: $200, PalPay; TRAN VAN TY: $15, CASH; TRAN THI MUNG: $40, 1563; CAO MY: $20, 1563; KIM THU: $20, 1563; THANH THI: $15, 1957; FAMILY OF BETTY TRUONG & DAMGIA,  JESSICA & TIMOTHY: $150, 1214; VĨNH CƯƠNG: $50, 1912; JAMES TRAN: $30, 3179; THU HUYEN & VAN-ANH NGUYEN: $50, 2034; KATHLEEN NGOC NGUYEN: $100, 1706; HOAI-AN THI NGUYEN: $50, 1354; TRUONG QUANG TU: $30, CASH; VU THANH PHAM: $100, 3790; NHU DAM: $50, 3479; DUY-KHANH NGUYEN: $20, PAYPAL; TRAN KHIEM THUONG: $100, CASH; CHI H TRAN: $50, 1361; LIEM PHAN (CHANH DAO): $50, CASH; HOAN HUY NGUYEN: $100, 4773; Ms. ANGELA NGUYEN: $30, 1838; THANH LY: $100, 262; JOHNATHON LE: $20, CASH; KAVIN SON NGUYEN: $100, 6238; SANG NGUYEN & NHAN LE: $200, MO #364-365; TRANG NGUYEN: $50, 1314;

 

From September - November 2014 (Tax Deductible Donations)

[Full Name, Donation Amount, Check No]  NU NGUYEN: $30, 1068; YVONNE TRAN: $30, 2315; KATHLEEN NGOC NGUYEN: $200, 1714; TRAM ANH CONG: $50, MO9705; DAVID MINH CHUNG: $150, 738; TRUONG QUANG TU: $30, CASH; TRẦN KIM VÂN: $100, CASH; TRƯƠNG THỊ LÀNH: $300, CASH; NGUYỄN THỌ: $200, CASH; VANNY NGUYEN: $20, 4365; HUY M NGUYEN: $100, 1053; HOA T VO: $20, 0095; DOANH THE TRAN: $50, 314; DIEU CAO: $10, MO5137; ANH THI: $100, 2000; HIA MUOI HUYNH: $100, 1477; HOANG HUYNH: $50, 2169; LANANH THI DO: $110, 1235; LEAH NGUYEN: $100, 1551; HUONG HUYNH: $20, MO4054; VU THANH PHAM: $100, 3791; HUY THANH VO: $50, 1018; PHUNG LAM: $150, 621; OANH NGUYEN: $100, 547; OANH (c/o: $Ms. Van Kim Tran): $25, 1798; DENY NGUYEN: $10, 1798; MINH ANH TRAN: $25, 1798; THANH TA: $25, 1798; KHOI: $12, 1798; HAI THI TRAN: $30, 1798; BAO-NGHIEM HA NGUYEN: $50, 1798; TIEN THI ONG: $50, 1798; THICH NU HUE THO: $20, 1798; DIEP MY TRAN: $100, 1798; DUNG THI PHAM: $35, 1798; THCH NU HIEN-LUONG: $528, 1798; AN NHUT LAM: $20, 1798; CATHERINE DIEP: $40, 1798; THICH NU HUE-THO: $20, 1798; HO DOAN & NHAN DAO: $60, 1798; THICH NU CHAU-PHUNG: $30, 1798; CUONG QUOC TRAN: $50, 1798; LIEN TRUONG: $30, 1798; TAI CHIEM: $20, 1798; HUONG HUYNH T. NGUYEN: $20, 1798; NGA THU NGUYEN: $10, 1798; HOAN HUYNH: $20, 1798; TONG YEE: $10, 1798; NGHIA AI TRAN: $10, 1798; NU TO TRAN: $30, 1798; TAN-A DAI TRAN: $100, 1798; DAT DANG & MAI: $35, 1798; HENRY HO: $20, 1798; TUAN NGUYEN & BAO VAN: $200, 1798; HUNG DANG NGUYEN: $30, 1798; KNUPP THI LE: $10, 1798; THY PHAM & MY LANG: $50, 1798; TERRY & SARA MILLER: $80, 1798; PHUC TU: $10, 1798; HAO PHU TRAN: $100, 1798; ANONYMOUS: $20, 1798; HOA THI LE: $25, 1798; HANH THI DUONG: $30, 1798; TAN NHAT CUNG: $20, 1798; THANH QUANG: $50, 1798; SAU NGUYEN & THANH VAN: $100, 1798; QUYNH-NGA THI CHU: $100, 1798; HA THANH CHU: $80, 1798; NGHIA TRONG TANG: $10, 1798; MAI THI VAN: $40, 1798; SAU THI DOUNA: $50, 1798; NHUAN THI LE: $40, 1798; PHUOC MY PHAN: $100, 1798; AMY PHAM: $50, 1798; LIEU THI TRAN: $30, 1798; PHUONG VAN VU: $100, 1798; ANH HOANG VU: $100, 1798; LOAN KIEU PHAM: $20, 1798; NANCY LY: $100, 1798; YEN PHAN: $20, 1798; KHUAT VINH & NGOC MINH: $50, 1798; LAN HUE CAO: $60, 1798; HUNG H. NGUYEN: $100, 1798; THU THI NGUYEN: $100, 1798; CHIEN QUY BUI: $10, 1798; TAN BUI: $20, 1798; DAC THI PHAN: $30, 1798; TUYEN NGUYEN: $50, 1798; BINH PHAM & DIEM: $30, 1798; GON THI TONG: $30, 1798; HOA VAN TRAN: $100, 1798; LINDA R. LIND: $60, 1798; GARY & KIM N. LEAKE: $300, 1798; LE PHAM LE: $200, 115; LIEN HUONG NGUYEN,  D.D.S.: $200, 15554; SUONG LAM (c/o: $Dr. Lien Huong Nguyen): $50, 15554; TUYET NHUNG (c/o: $Dr. Lien Huong Nguyen): $50, 15554; TU QUANG TRUONG: $28, CASH; SON CAO NGUYEN: $194, PAYPAL; CUC KIM NGUYEN: $29, PAYPAL; KHANH DUY NGUYEN: $19, PAYPAL;

 

 

 

VDF' Activity Slideshow

Các Chị trong BTC Buổi Gây Quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" tổ chức ngày 11/01/2015 tại hội trường Đài VAN-TV 55.2 ở Houston (Texas)nhằm tạo ngân quỹ bảo trợ các chương trình dạy chữ cho hơn 500 trẻ em gia đình VN nghèo ở Cambodia.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 1 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of the major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 2 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

Some members of the Fundraising Team at VAN-TV in Houston (Texas) on January 11, 2015 to support educational projects for needy children in Cambodia. Các chị trong Ban Tổ Chức trình diện cử tọa tham dự buổi gây quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" Kỳ 2.

Crossing Tonle Sap to visit Vietnamese floating villages in Pursat province (Cambodia) Cảnh đoàn MIRO và ông Nguyễn Công Bằng đi ghe máy vượt Biển Hồ thăm các làng nổi ở tỉnh Pursat

Cảnh học trò trường Samaki tan học về nhà bè

Christine Quỳnh và bà Bích Ngọc góp lời chia sẻ

Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban & Bích Ngọc VAN-TV

Cư sĩ Trần Hiến, Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban, Bích Ngọc yểm trợ quỹ bảo trợ giáo dục cho trẻ Việt ở Cambodia

Dù đang mang bệnh hiểm nghèo song các em cũng vui khi có quà

Trẻ đùa giởn trên cồn cát và dòng nước ô nhiễm, dơ bẩn khi không còn không gian nào khác hơn.

HT Thích Huyền Việt - người bảo trợ tinh thần cho ViDan Foundation trong nhiều năm qua.

HT Thích Huyền Việt góp lời kêu gọi đồng hương yểm trợ

Lớp Việt Ngữ ở xóm Bãi Cát Neak Loeung

Lớp Việt Ngữ ở xóm Cầu Đá

Một bé gái chơi đùa và cuối xuống uống nước dơ bẩn ở bờ Biển Hồ - một cảnh trạng bình thường ở đây khi hoàn toàn không có một nguồn nước sạch nào khác.

Category: Bài vở

... những đứa trẻ Việt đi lượm ve chai thay vì đi học...

Năm 1992, từ cảm nhận với nỗi bất hạnh của 43 nạn nhân xấu số trong một trận thiên tai ở quê nhà, lòng từ bi trắc ẩn dẫn tôi đến ý nghĩ vận động thành lập một hội từ thiện để chia sẻ với những đồng bào kém may mắn. Với sự cảm thông, ủng hộ của nhiều thân hữu, năm anh chị em trẻ đã cùng nhau thành lập hội SAP-VN. Từ thời điểm này, tôi đã khởi đầu cuộc đời “ăn xin từ thiện” để làm trung gian chuyển những tấm lòng nhân ái đến số đồng bào kém may mắn ở quê nhà. Sau 4 năm vật vã với các khó khăn ban đầu, Hội đã có những bước hoạt động đáng khích lệ. Nó không những mang niềm vui mà còn thay đổi được cuộc đời của hàng trăm trẻ khuyết tật.

Tôi rời Hội vài năm sau khi nó đã tạm ổn định để dành thời gian cho những nỗ lực đang dang dở: góp phần dân chủ hoá đất nước. Những anh chị em trẻ hơn đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và Hội tiếp tục hoạt động tốt đẹp trong hơn 20 năm qua, với quyết tâm của hai anh chị đồng sáng lập viên đầy tâm huyết, bằng sự dấn thân đóng góp công sức của hàng trăm người trí thức trẻ và sự hỗ trợ của hàng ngàn mạnh thường quân nhiệt tình ở khắp nơi.

Năm 2003, từ một hoàn cảnh khác, tôi trở lại Cambodia và chợt biết được nỗi khổ kinh khiếp của tập thể đồng bào đang lưu lạc khốn khổ ở nơi này. Con số không phải chỉ là vài trăm, vài ngàn người mà thậm chí có thể là vài chục ngàn... vài trăm ngàn thân phận long đong lạc xứ. Đây là những “Việt kiều” bất hạnh, khác hẳn với bất cứ cộng đồng người Việt nào đang sống ngoài đất nước Việt Nam. Họ không phải là những người được hưởng quy chế tỵ nạn hay di dân hợp pháp. Đại đa số phải chịu cảnh “nhập cư bất hợp pháp” trên xứ Chùa Tháp, trong đó có không ít người lâm vào hoàn cảnh “ở lại không được mà về nước cũng không xong”. Tại sao? Vì ở Miên thì không được cấp quốc tịch hay thường trú hợp pháp lâu dài. Con cháu sinh ra ở xứ này thì không được cấp giấy khai sinh để đi học hay hưởng các phúc lợi xã hội căn bản của người bản xứ. Nhưng về nước thì cũng không biết làm sao để sống trong cảnh không đất, không nhà, không tài sản, tiền bạc và quan trọng nhất là không có hộ khẩu, giấy tờ tùy thân Việt Nam. Các cơ quan nhân quyền và thiện nguyện quốc tế gọi số đồng bào này là "stateless". Có không ít gia đình muốn quay trở về nước mà không biết làm sao để về, về ở đâu, làm gì để sống... Đối với lớp trẻ hơn thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba (sinh ra trên xứ Chùa Tháp) thì không biết về Việt Nam với tư cách gì khi không có quốc tịch Cambodia, mà cũng không có giấy tờ gì chứng minh là gốc người Việt.

Do bối cảnh chính trị còn nhiều phức tạp ở Cambodia, tôi chỉ tiến hành được một vài công việc nhỏ trong số các dự tính hoạt động từ thiện ở đây, qua danh xưng Câu lạc bộ Hoa Mai – một nhóm từ thiện tư nhân đã trợ giúp cho hàng ngàn dân oan, nạn nhân thiên tai bão lụt, trẻ em mắc bệnh ung bướu và một số Thương phế binh VNCH từ năm 2006 ở Việt Nam.

Mười năm sau, tôi trở lại Cambodia và tiếp nối các công việc trợ giúp nhân đạo cho một số đồng bào kém may mắn đang lưu lạc khốn khổ ở xứ sở này. Từ một quen biết tình cờ ở ba năm trước, một “ngôi trường” dạy ba ngôn ngữ cho 45 trẻ đã được phối hợp thành lập ở tỉnh Siem Reap vào đầu tháng 06/2013. Mọi việc tiến triển tốt đẹp sau gần 3 tháng hoạt động, cho đến khi một “tai nạn nhiều uẩn khúc” xảy ra khiến tôi suýt mất mạng. Chương trình trợ giúp giáo dục ở khu Sieng Nam Borei tiếp tục được một năm với nhiều khó khăn, đố kỵ, phá hoại... Dù vậy, nỗ lực giúp cho đám trẻ kém may mắn này đã nhận được sự quan tâm, yểm trợ tinh thần lẫn vật chất của nhiều người có lòng ở Hoa Kỳ.

Vào tháng 03/2014, với sự khuyến khích của nhiều thân hữu và cũng là để đáp ứng nhu cầu các dự án hoạt động nhân đạo, anh chị em thành viên Câu lạc bộ Hoa Mai và một số thân hữu có tâm huyết đã cùng đứng tên chính thức thành lập ViDan Foundation Inc. (danh xưng tiếng Việt là Hiệp Hội Thiện Nguyện Vì Dân) theo quy chế bất vụ lợi 501(c)3. Sáu tháng sau, Hiệp Hội được giấy phép cấp biên nhận trừ thuế liên bang cho các đóng góp tài chánh và vật chất. Trong thời gian này, Hội đã bắt đầu thực nghiệm một chương trình mở lớp dạy chữ ở hai tỉnh Kampong Chhnang và Prey Veng. Khoảng 300 trẻ thơ thuộc các gia đình người Việt lao động nghèo đang lưu lạc mưu sinh đã được đến trường học chữ miễn phí. Hội cũng đã tổ chức gây quỹ trợ giúp khẩn cấp cho hai cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu và Đinh Đăng Định, với kết quả tổng cộng hơn 20 ngàn mỹ kim.

Sau thử thách ban đầu, chương trình trợ giúp giáo dục cho trẻ thơ Việt Nam ở Cambodia đã tiến triển khá quan. Nhưng đó cũng là bước đầu của một chuỗi trách nhiệm thường trực nặng nề. Trách nhiệm vì các chương trình đang thực hiện là từ sự đóng góp của hàng ngàn đồng hương hảo tâm ở khắp nơi, phải làm sao để có kết quả cao nhất trong hoàn cảnh đầy khó khăn, phức tạp ở Cambodia. Mặt khác, với nhu cầu quá to lớn của hàng chục ngàn, thậm chí có thể là trăm ngàn trẻ thơ gốc Việt ở xứ này, phải làm sao để tình trạng dốt chữ của những đứa trẻ bất hạnh này được thật nhiều người biết đến. Bởi lẽ, để đáp ứng nhu cầu to lớn này, một Hội không thể làm nổi. Do vậy, chúng tôi cảm ơn những đóng góp, yểm trợ cho ViDan Foundation song luôn kêu gọi các hội khác hãy lập chương trình trợ giúp thêm cho số đồng bào kém may mắn này. Ưu tư đó đến nay vẫn còn là một trăn trở không nguôi. Tập thể đồng bào bất hạnh này ở thật gần quê hương nhưng dường như vẫn còn ở xa trong sự quan tâm của nhiều người.

Và câu hỏi thứ hai cũng nặng nề không kém là làm sao có đủ tiền để duy trì các chương trình đang có, bao gồm việc bảo trợ và yểm trợ cho hơn 500 trẻ ở 3 tỉnh Kampong Chhnang, Prey Veng và Pursat. Cho đến nay, Hội vẫn chưa có cách nào hơn là "đi xin": xin ở kỳ gây quỹ hằng năm tại Houston (TX), xin qua internet, qua hàng ngàn thư gửi đường bưu điện, qua những buổi sinh hoạt có đông người và xin qua những cơ may gặp gỡ người có lòng từ bi, bác ái. Nói chung, bất cứ nơi nào, cơ hội nào... có thể xin được là... xin.

Thật tình thì đến giờ tôi vẫn còn... mắc cở khi phải ỉ ôi xin đồng hương nhủ lòng giúp đỡ nhưng mỗi khi bị chạnh lòng vì một thái độ vô tình, vô cảm... nào đó thì hình ảnh những đứa trẻ vô tội với nụ cười thật tươi khi được đến "trường" học chữ, dù chỉ là "nửa chữ", lại giúp tôi phục hồi được tinh thần và tiếp tục đi... "xin". Những câu hỏi của mẹ cha đám trẻ thắc mắc là chương trình sẽ dạy chữ trong bao lâu, nhất là câu hỏi thơ ngây của một bé thơ mới vừa học những chữ đầu tiên trong đời: "Thầy ơi! Con có đi học hoài không?" khiến tôi lúng túng và cảm thấy nghèn nghẹn. Tôi không có câu trả lời của chính mình. Câu trả lời là ở những tấm lòng ở khắp nơi, còn tôi chỉ là người ăn xin lòng nhân ái để chuyển gửi đến các cháu. Người bạn thân hơn 30 năm của tôi và cũng là một thành viên HĐQT Hiệp Hội -- nhà văn Tưởng Năng Tiến -- luôn "cháy túi" sau mỗi chuyến thay mặt Hội thăm viếng các cháu học sinh nghèo khổ ở Cambodia. Và mỗi lần trở lại Mỹ, cũng âm thầm đi "ăn xin từ thiện" như các anh chị em VDF khác. Cho đến nay, Hiệp Hội chỉ có thể xác nhận sự bảo trợ mỗi kỳ ba tháng thôi; ba tháng sau có đủ ngân quỹ thì bảo trợ tiếp... Tuy nhiên trong quá trình đó cũng có những lúc rất vui khi nhận được sự chia sẻ của những tấm lòng chứa chan tình nhân ái: không những đã nhiệt tình đóng góp mà còn cảm ơn người đi "xin" đã cho cơ hội để được "cho". Có vài cụ truất tiền già $25 mỗi tháng để góp quỹ cho các cháu được đi học, vì "thấy đám cháu ở xứ này có nhiều thứ quá còn đám trẻ Việt ở Cambodia không có gì hết. Còn bị dốt chữ nữa!".

Với những gì Hiệp Hội "giúp" được vừa qua, kể cả thời gian còn là CLB Hoa-Mai, quả là quá nhỏ bé so với con số đồng bào đang khốn khổ, dù là ở trong nước hay ở Cambodia.  Ai cũng biết rằng, dù có giúp được hơn nhiều lần cũng chẳng thấm vào đâu, và sẽ chẳng giải quyết được gì, bởi nguyên nhân của sự khổ sở triền miên này vẫn còn đó. Tuy nhiên, như những nỗ lực trợ giúp nhân đạo khác, ít nhất là cố gắng tiếp trợ của ViDan Foundation cũng đã góp phần duy trì niềm tin của những thân phận kém may mắn về lòng nhân ái. Tình nhân loại, nghĩa đồng bào là ở đó. Người Việt ở Cambodia cũng là đồng bào của mình, mà còn đáng tội nghiệp hơn cả đồng bào ở trong nước nữa.

Do vậy, anh chị em ViDan Foundation sẽ tiếp tục vững lòng làm người "ăn xin từ thiện" để những đồng bào bất hạnh ở Xứ Chùa Tháp sẽ không cảm thấy quá cô đơn giữa cảnh đời lưu lạc khốn khổ -- khổ mà không biết là đang bị khổ, vì cuộc đời long đong lạc xứ đó chưa bao giờ được sung sướng.

Hy vọng sao bàn tay ngữa ra của anh chị em VDF sẽ nhận được những bàn tay úp lại. Và ở giữa đó là những món quà đầy ắp tình người. Mong thay!

Nguyễn Công Bằng

ViDan Foundation (VDF)

www.hoamai.us   |   www.vidan.us

------------------------------------------

Bạn có thể cùng chia sẻ với những đồng bào kém may mắn bằng cách tự tổ chức cứu trợ hay lập các chương trình trợ giúp dài hạn. ViDan Foundation sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và yểm trợ những gì có thể làm được.

Nếu bạn muốn đóng góp cho ngân quỹ hoạt động của Vidan Foundation, xin gửi chi phiếu đến:

ViDan Foundation: P.O. Box 842064, Houston, TX 77284

hoặc bằng hệ thống PayPal qua địa chỉ email: paypal@vidan.us

 

Copyright (c) The ViDan Foundation, Inc 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com