♦ News & Information

News & Information

 

Subcategories

Merry Christmas & Happy New Year from VDF
Ethnic Vietnamese, some living in Cambodia for generations, see documents revoked & useless...
Vietnamese migrants could be on borrowed time in Cambodia
The Diplomat: Cambodia's Anti-Vietnam Obsession
2015 Neak Loeung Field Trip Photoset
2015 Kampong Chhnang Field Trip Photoset
Human Rights Committee Considers Report of Cambodia
Cambodiadaily.com: Without Citizenship, Vietnamese Remain Adrift
Foreigner round-up rolls on with arrest of 38 Vietnamese
TELETHON FUNDRAISING EVENT ON JAN 11, 2015
Field trip on 31 October and 01 November 2014
Foundation's representatives revisit humanitarian programs in Cambodia
Phnom Penh Post: A Vietnamese village in limbo
MIRO: Training Workshop For Parents of the Needy Children
HOPE FLOATS:Cambodia's ethnic Vietnamese forced to live on the water
The Phnom Penh Post: Vietnamese wary of planned census
Report of fundrasing event to help two former prisoners of conscience
MIRO: Vietnamese stateless children’s education situation in Kampong Chhnang and Pursat Provinces
Rainsy courts Vietnamese
Australian Parliamentarian Highlights Ethnic Vietnamese Issues
Death of activist Dinh Dang Dinh should be ‘wake-up call’ for Viet Nam
I, a poet and South Vietnamese soldier, found God and the Virgin in communist prisons
The Situation of Stateless Ethnic Vietnamese in Cambodia
An initial interview with Mr. Ang Charith
RFA: Ethnic Vietnamese in Cambodia Left in Limbo Without Citizenship
Ethnic Vietnamese not in school: study
Ethnic Vietnamese not in school: study
Under Construction
Picture Collection of the event to support the unfortunate Youth in Cambodia
Irinnews: Ethnic Vietnamese in Cambodia face discrimination
Fundraising for the Archive of Vietnamese Boat People
Support Traditional Vietnamese Music Event
Archive of humanitarian trips in highland areas and central Vietnam
Educational Support to underprivileged children in Central Highland
Free food distributions to needy families in the province of Ninh Thuan
Hoa-Mai Representatives visit needy families in Central Vietnam

VDF' Activity Slideshow

Các Chị trong BTC Buổi Gây Quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" tổ chức ngày 11/01/2015 tại hội trường Đài VAN-TV 55.2 ở Houston (Texas)nhằm tạo ngân quỹ bảo trợ các chương trình dạy chữ cho hơn 500 trẻ em gia đình VN nghèo ở Cambodia.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 1 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of the major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 2 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

Some members of the Fundraising Team at VAN-TV in Houston (Texas) on January 11, 2015 to support educational projects for needy children in Cambodia. Các chị trong Ban Tổ Chức trình diện cử tọa tham dự buổi gây quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" Kỳ 2.

Crossing Tonle Sap to visit Vietnamese floating villages in Pursat province (Cambodia) Cảnh đoàn MIRO và ông Nguyễn Công Bằng đi ghe máy vượt Biển Hồ thăm các làng nổi ở tỉnh Pursat

Cảnh học trò trường Samaki tan học về nhà bè

Christine Quỳnh và bà Bích Ngọc góp lời chia sẻ

Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban & Bích Ngọc VAN-TV

Cư sĩ Trần Hiến, Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban, Bích Ngọc yểm trợ quỹ bảo trợ giáo dục cho trẻ Việt ở Cambodia

Dù đang mang bệnh hiểm nghèo song các em cũng vui khi có quà

Trẻ đùa giởn trên cồn cát và dòng nước ô nhiễm, dơ bẩn khi không còn không gian nào khác hơn.

HT Thích Huyền Việt - người bảo trợ tinh thần cho ViDan Foundation trong nhiều năm qua.

HT Thích Huyền Việt góp lời kêu gọi đồng hương yểm trợ

Lớp Việt Ngữ ở xóm Bãi Cát Neak Loeung

Lớp Việt Ngữ ở xóm Cầu Đá

Một bé gái chơi đùa và cuối xuống uống nước dơ bẩn ở bờ Biển Hồ - một cảnh trạng bình thường ở đây khi hoàn toàn không có một nguồn nước sạch nào khác.

Copyright (c) The ViDan Foundation, Inc 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com